БУБРЕЖНА БОЛЕСТ И ДИЈАЛИЗА

Тема: Органски системи кај човекот
Наставна eдиница: Систем за излачување
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Колку време трае дијализата и колку пати неделно треба да се прави?

2 часа, 2 пати неделно
4 часа, 3 пати неделно
1 час, еднаш неделно
2 часа, 2 пати неделно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Во кој дел од телото се сместени бубрезите?

Во стомакот
Во градниот кош
Во рацете
Во нозете

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Каква функција имаат бубрезите?

бубрезите ја пумпаат крвта низ крвоносниот систем
бубрезите го вршат отстранувањето на непотребните материи од крвта
бубрезите му овозмжуваат на кислородот да навлезе во телот, јаглерод диоксидот да го напушти телото
бубрезите ги примаат дразбите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. 3.Колку време трае дијализата и колку пати неделно треба да се прави?

4 часа / 2 пати неделно
8 часа / 2 пати неделно
4 часа / 3 пати неделно
3 часа / 4 пати неделно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Од што се состои течноста за дијализа?

од чиста вода, електролити и соли
од електролити, отпадни материи и соли
од глукоза, чиста вода и соли
од отпадни материи, глукоза и соли

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Каде се наоѓаат бубрезите?

а) на задниот дел од абдоминалната празнина
б) на предниот дел од абдоминалната празнина
в) под дијафрагмата
г) ниеден од горе наведените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Бубрезите имаат улога да го чистат телото од штетните материи како што се:

уреа и други хемикалии
протеини
крвни елементи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Системот за дијализа содржи:

пумпа што ја турка крвта низ системот од цевките за дијализа
цевки за дијализа потопени во течност за дијализа
течност за дијализа
сите горенаведени

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Од што се состои течноста за дијализа?

вода, соли и уреа
електролити, соли и уреа
чиста вода, електролити и соли
чиста вода, електролити и уреа

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. На кој принцип поминуваат отпадните материи од крвта од цевките во течноста за дијализа?

осмоза
дифузија
ниедно од горе наведените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Кои лекови се користат после трансплатација за да се избегне отфрлање на бубрегот од телото?

имуностимулаторни лекови
имуносупресивни лекови
ниеден од горе наведените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Која е една од важните улоги на бубрезите?

Произведуваат хормони
Вршат дифузија
Имаат контрола на делови од телото

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Кој орган го чисти нашето тело од штетните материи?

Срцето
Мозокот
Бубрезите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

14. Од што може да се разболат бубрезите?

Од редовно пиење вода
Од големи количини алкохол и дрога
Недостаток на физичка активност

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

15. Колку пати неделно пациентите одат на дијализа?

5 пати неделно
3 пати неделно
2 пати неделно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

16. Од што се направени цефките за дијализа?

Од метал
Од полупропустлива мембрана
Од херметички непропусна пластика

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

17. Зошто цефките за дијализа се направени од полупропустлива мембрана?

Поплупропустливата мембрана спречува големите честички како крвните садови и протеините да излезат од цефките.
Поплупропустливата мембрана им дозволува на големите честички како крвните садови и протеините да излезат од крвта.
За да може крвта да излезе преку цевките и да се врати назад во нив.
Цефките за дијализа не се направени од полупропустлива мембрана.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели