ЧЕТИРИАГОЛНИЦИ

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Видови четириаголници
Одделение: 6 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што не е квадратот?

Паралелограм
Ромб
Делтоид
Правоаголник
Квадратот е сè од горните опции

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колку паралелни страни имаат трапезите?

немаат паралелни страни
имаат еден пар паралелни страни
имаат два пара паралелни страни
некогаш имаат повеќе од два пара паралелни страни

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели