ЧЕТИРИАГОЛНИЦИ

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Видови четириаголници
Одделение: 6 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Што не е квадратот?

Паралелограм
Ромб
Делтоид
Правоаголник

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели