ЧЕТИРИАГОЛНИЦИ

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Видови четириаголници
Одделение: 6 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што не е квадратот?

Паралелограм
Ромб
Делтоид
Правоаголник

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели