ГУСТИНА НА РАЗЛИЧНИ АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Густина на супстанцијата
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Како се дефинира густината?

Маса на единица должина
Маса на единица тежина
Маса на единица волумен
Маса на единица време

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Зошто медот е најдолу во колоната за густина на течностите?

бидејќи тој има најмала густина
бидејќи тој е жолт
бидејќи тој е здрав за јадење
бидејќи тој има најголема густина

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели