ДИФУЗИЈА НА ГАСОВИ

Тема: Агрегатни состојби на материјата
Наставна eдиница: Дифузија
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели