ЕНЕРГЕТСКИ НИВОА И ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Електронска конфигурација
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Натриумот има 11 електрони. Која е неговата електронска конфигурација?

Na, 11
Na, 2, 9
Na, 2, 8, 1
Na, 1, 2, 8

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колку енергетски нивоа има јаглеродот?

2
3
4
5

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели