АДАПТАЦИЈА НА ГРАБЛИВЦИ И ПЛЕН

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Зошто тигрите имаат ленти?

За терморегулација
За да се камуфлираат
За да привлечат повеќе партнери за размножување

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Дали е кобрата САМО грабливец?

Не, кобрите се само плен
Не, бидејќи кобрата е плен на мангозите (мали цицачи од Африка)
Да, бидејќи е адаптирана да лови плен

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Доколку сакате да додадете ново прашање на видеото кликнете на копчето "Додади прашање" и пополнете го формуларот. Откако ќе ги внесете информациите за прашањето продолжете со додавање на одговорите преку копчето "Додади нов одговор". Кога ќе ги внесете сите потребни информации кликнете на копчето "Прикачи" за да го одобриме прашањето.

Сподели