АДАПТАЦИЈА НА ГРАБЛИВЦИ И ПЛЕН

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Зошто тигрите имаат ленти?

За терморегулација
За да се камуфлираат
За да привлечат повеќе партнери за размножување

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Дали е кобрата САМО грабливец?

Не, кобрите се само плен
Не, бидејќи кобрата е плен на мунгосите (мали цицачи од Африка)
Да, бидејќи е адаптирана да лови плен

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели