ДРОПКИ, ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ И ПРОЦЕНТИ

Тема: Број
Наставна eдиница: Еднаквост на дропки, децимални броеви и проценти
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. 65/100 може да биде упростено како

9/20
11/20
13/20
15/20

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели