ЗАПИШУВАЊЕ НА БРОЈ КАКО ПРОИЗВОД ОД ПРОСТИ ДЕЛИТЕЛИ

Тема: Број
Наставна eдиница: Разложување на број на прости множители
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели