ИНТРАСПЕЦИФИЧНИ И ИНТЕРСПЕЦИФИЧНИ ИНТЕРАКЦИИ

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кога се караш со твоите браќа и сестри за кој да го изеде последно колаче ова е:

Позитивна, интерспецифична интеракција
Позитивна, интраспецифична интеракција
Негативна, интерспецифична интеракција
Негативна, интраспецифична интеракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Во Африка постои вид на птици кои се хранат со нечистотиите заглавени во забите на крокодилите. Крокодилите не ги јадат овие птици бидејќи им помагаат да си ги „мијат“ забите. Каков вид на интеракција е ова?

Измислена
Позитивна, ИНТРАспецифична интеракција
Позитивна, ИНТЕРспецифична интеракција
Негативна, ИНТРАспецифична интеракција
Негативна, ИНТЕРспецифична интеракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели