ИЗОТОПИ

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Хемиски симболи на елементите
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Изотопи се атоми кои имаат:

иста маса но различни хемиски својства
различна маса но исти хемиски својства
различна маса и различен број на протони
иста маса но различен број на неутрони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели