МОМЕНТ НА СИЛА

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Вовед во лостови
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Од што зависи моментот на сила?

од силата и времето на дејствување на силата
од силата и површината врз која таа дејствува
од силата и кракот на силата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колку е моментот на силата ако применеме сила од 10N со крак долг 30cm?

300Nm
3Nm
30Nm

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели