МОМЕНТ НА СИЛА

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Вовед во лостови
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Од што зависи моментот на сила?

од силата и времето на дејствување на силата
од силата и површината врз која таа дејствува
од силата и кракот на силата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колку е моментот на силата ако применеме сила од 10N со крак долг 30cm?

300Nm
3Nm
30Nm

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели