СИЛИ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ ПРОМЕНИ

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Што прават силите?
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кои сѐ промени ги предизвикуваат силите со кои што дејствуваш?

Може да го променат обликот на некое тело; да ја променат големината на брзината на некое тело; да ја променат насоката на движење на некое тело.
Единствено може да го променат обликот на некое тело.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Како сѐ може да се промени обликот на едно тело?

Телата може да се растегнат, свиткаат или збијат.
Телата може да се растегнат или збијат.
Телата може да се свиткаат или скршат.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Какви деформации на телото (промени на формата) постојат?

Метална и пластична
Еластична и привремена
Пластична и еластична

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Зошто кога го менуваме правецот на движење на некое тело се менува и неговата брзина?

Затоа што телото може да се повреди па ја намалува брзината
Затоа што брзината е векторска величина
Затоа што телото губи дел од енергијата при промена на насока

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Зошто лентата се кине?

Затоа што не јадеше спанаќ за сила
Затоа што ја преминала границата на растегливост
Затоа што е еластична

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Што се случува кога деформацијата на телото е пластична?

телото ја губи оригиналната форма кога ќе престане дејството на силата
телото се враќа во оригиналната форма кога ќе престане дејството на силата
телото се крши кога ќе престане дејството на силата
телото се топи кога ќе престане дејството на силата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Што се случува кога деформацијата на телото е пластична?

телото ја губи оригиналната форма кога ќе престане дејството на силата
телото се враќа во оригиналната форма кога ќе престане дејството на силата
телото се крши кога ќе престане дејството на силата
телото се топи кога ќе престане дејството на силата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели