ДЕЛОВИ НА АТОМ

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Структура на атомот
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Најголем дел од волуменот на атомот се состои од...

протони
јадро
електрони
празен простор

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Од што е составен атомот?

составен е од стакло, метал и хартија
составен е од метални работи, маса, стакло
составен е од протони, неутрони и електрони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели