ДЕЛОВИ НА АТОМ

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Структура на атомот
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Најголем дел од волуменот на атомот се состои од...

протони
јадро
електрони
празен простор

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели