МЕТОД ЗА МНОЖЕЊЕ НА ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ БРОЕВИ

Тема: Број
Наставна eдиница: Операции со цели броеви -Множење и делење
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели