ПРИСПОСОБУВАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Храната во нашето тело ја разложуваат...

Вирусите
Бактериите
Печурките

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Од каде доаѓа воздухот што го дишеме?

Од растенијата
Од животните
Од печурките
Од пазар

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели