КИСЕЛИНА + МЕТАЛ

Тема: Добивањена соли
Наставна eдиница: Добивање на соли од метални оксиди и хидроксиди
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели