КИСЕЛИНА + МЕТАЛНИ КАРБОНАТИ

Тема: Добивање соли
Наставна eдиница: Добивање соли од карбонати
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кој гас се добива при реакција на метален карбонат и киселина?

Јаглерод диоксид
Водород
Кислород
Азот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели