СЕНКИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Ги истражуваме сенките, Сенка и полусенка
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Ако растојанието меѓу изворот на светлина и предметот се намали, ...

... сенката ќе се зголеми
... сенката ќе остане иста
... сенката ќе се намали

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели