ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 5

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини, бази и опасности
Одделение: 8 одделение

Под повеќето видеа има прашања кои го тестираат вашето знаење. Ако кликнете на прашањето ќе се појават неколку можни одговори, како и мало YouTube прозорче. Ако го знаете одговорот, кликнете на една од понудените опции. Ако пак не сте сигурни, кликнете на YouTube прозорчето што ќе се појави и ќе бидете однесени на делот од видеото каде што се крие одговорот.

Прашања:

1. Како може да се намали опасноста од експлозија?

Со зголемување на температурата
Со намалување на температурата
Со зголемување на притисокот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели