ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 5

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Киселини, бази и опасности
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Како може да се намали опасноста од експлозија?

Со зголемување на температурата
Со намалување на температурата
Со зголемување на притисокот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели