Автор: Велика Маркова

Тема: Лава ламба

При реакција на карбонат со киселина се ослободува јагелрод диоксид кој е гас. Освен јаглерод диоксид при оваа реакција се образува сол и вода. Општа равенка е:

карбонат + киселина → сол + вода + јаглерод диоксид.

Ако протресеме некој газиран пијалок со отварањето на капачето се појавуваат меурчиња и пенење на пијалокот. Газираноста на газираните пијалоци доаѓа од гасот јаглерод диоксид кој се раствара во пијалокот.

Сподели