Автор: Велика Маркова

Тема: Секојдневни материјали и нивните својстава

Физички својства на супстанците се оние својства кои може да ги забележиме со нашите сетила или да ги измериме со инструменти. Такви се боја, мирис, вкус, агрегатна состојба, густина, температура на топење и вриење и др.

Секоја супстанца има различна густина. Како резултат на различната густина повеќе течности може да ги ставаме едни врз други без притоа да се мешаат. Ова може да го проверите со следниот експеримент.

Сподели