Автор: Крстевска Камелија

Тема: Фотосинтеза

Фотосинтеза е процес во кој растенијата ја претвораат сончевата енергија во хемиска енергија и потоа истата ја складираат. Како се случува ова и кои хемиски соединенија учествуваат во процесот на фотосинтеза? Изгледај го ова видео за да дознаеш.

Сподели