Автор: Вања Атанасоски

Тема: Експеримент со вода и свеќа

Знаеме дека на пламенот му е потребен кислорот за да може да гори. Па кога нема кислород, нема ни пламен. Но што се случува откако ќе се потроши целиот достапен кислород од еден мал затворен сад во кој гори свеќа?Во овој едноставен експеримент се кријат многу интересни феномени. Прво, хемиската реакција која се случува помеѓу кислородот и парафинот предизвикува горење на двојно повеќе кислород отколку што е испуштен јаглероден диоксид. Но во тој случај, зошто нивото на водата во теглата не се подигнува веднаш по поклопувањето? Тоа е затоа што го игра е и физички феномен! Додека свеќата се' уште гори, таа го загрева воздухот во теглата. Топлиот воздух се шири и зафаќа поголем волумен отколку ладниот воздух, па затоа може да се надокнади волуменот кој недостига. Откако пламенот ќе згасне, воздухот полека изладува, неговиот волумен се намалува и затоа нивото на водата го теглата се покачува.Ако сакаш да дознаеш повеќе за овој експеримент и како да ја пресеташ хемиската реакција која се случува, разгледај го ова објаснување (на англиски). http://people.math.harvard.edu/~knill/pedagogy/waterexperiment/

Сподели