FuseSchool

Подолу се интерактивни лекции преземени од каналот на нашиот партнер FuseSchool и преведени на македонски. Засега преводот е достапен само како титл, но наскоро лекциите ќе бидат и синхронизирани на македонски. Во меѓувреме обидете се да одговорите на прашањата во нашите интерактивни квизови, кои може да се најдат под објавените видеа.

#НаукаЗаДеца

Пред некоја недела ве замоливме да споделувате едноставни експерименти со хаштагот #НаукаЗаДеца. Подолу е избор од нашите омилени видеа. Продолжете да споделувате!

Знаци на хемиска реакција

Хемија

Целта на овој експеримент е да покажеме дека создавањето на гас е еден од знаците на хемиска реакција. При мешање на натриум хидроген карбонат и оцетна киселина настанува хемиска реакција при што се создава ...

Види повеќе

Дух од шише

Хемија

Некои хемиски реакции се одвиваат брзо дедека други многу бавно. Бавните хемиски реакции може да ги забрзаме со додавање на супстанци кои се познати како катализатори. Катализатори се супстанци кои ги забрз...

Види повеќе

Лава ламба

Хемија

При реакција на карбонат со киселина се ослободува јагелрод диоксид кој е гас. Освен јаглерод диоксид при оваа реакција се образува сол и вода. Општа равенка е: карбонат + киселина → сол + вода + јаглерод диок...

Види повеќе

Пламен во шише

Хемија

Егзотермна реакција е реакција во која енергијата во вид на топлина се ослободува во околината. При егзотермна реакција температурата на околината се зголемува. Горењето е хемиска реакција. Супстанцата кој...

Види повеќе

Степенување

Математика

Дали знаеш дека има една интересна врска меѓу квадратите на природните броеви? Ќе ја откриеш ако ги напишеш по ред разликите помеѓу два последователни квадрати на природни броеви. Или ако го изгледаш ова вид...

Види повеќе

Наши партнери