СИНЏИРИ И МРЕЖИ НА ИСХРАНА

Тема: Живите организми во нивната животната средина
Наставна eдиница: Синџири на исхрана
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Со кој од овие организми може да почне синџирот на исхрана?

Синоличка
Габа
Бумбар
Елен
Рис

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Според тебе, што може да се случи доколку сите полжави во шумата изумрат?

Ќе има повеќе растенија
Ќе има повеќе бумбари што ги јадат растенијата
Ќе има повеќе растенија, скакулци и пајаци
Ќе има помалку глувци и бувови
Сè oд горенаведеното

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Колкав е просечниот број на потрошувачи во еден синџир на исхрана?

Околу 4
Секогаш 5
Повеќе од 10

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Од кого ќе биде конзумиран последниот потрошувач во синџирот на исхрана?

од водата
од разградувачите
од сонцето
од времето

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели