ОДНЕСУВАЊЕ НА БРАНОВИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Како ги гледаме физичките тела
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Небото е сино поради...

Трансмисија
Рефлексија
Расејување
Дифракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Кој вид на светлина би го апсорбирала тревата?

Сината
Зелената
Жолтата
Црвената

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели