ДИЈАГРАМИ НА ЗРАЦИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Одбивање и прекршување на светлината
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Зошто кога си во базен нозете ти изгледаат покуси отколку што се?

Заради одбивање на светлината
Заради рефракција на светлината
Заради расејување на светлината
Заради рефлексија на светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Ако зрак светлина падне врз мазна површина под агол 60°, под кој агол ќе биде одбиен?

90°

30°
60°

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели