БРАНОВО ДВИЖЕЊЕ

Тема: Звук
Наставна eдиница: Ширење на звучен бран. Карактеристики на звучен бран.
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Ако еден бран прави 10 цели циклуси во секунда, тогаш неговата фреквенција е:

5 Hz
0,1 Hz
10 Hz
1 Hz

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Растојанието од максимумот на нарушувањето кое го проезведува бранот до неговата почетна позиција се вика:

Амплитуда
Период
Бранова должина
Фреквенција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели