НАМАЛУВАЊЕ НА КИСЕЛИТЕ ДОЖДОВИ

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Проблеми со својствата на киселините
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Која од супстанциве не е прочистувач?

натриум карбонат
калциум оксид
сулфур диоксид

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели