ВОВЕД ВО ЦИРКУЛАТОРЕН СИСТЕМ

Тема: Крвоток кај човекот
Наставна eдиница: Циркулаторен систем
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Што прави цилкулаторниот систем?

пренесува кислород до клетките во телото и ги отстранува штетните материи
го отстраниува кислородот и го пренесува јаглеродниот диоксид
ги отстранува црвените клетки
ги пренесува дразбите до мозокот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што е хемоглобин?

хемоглобинот е бактерија во бубрезите
хемоглобин е млечна киселина
хемоглобинот е протеин присутен во белите крвни клетки
хемоглобинот е протеин присутен во црвените клетки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што се артериите?

артерии се сите крвни садови во телото
артерии се крвни садови кои носат крв од срцето до органите
артерии се крвни садови кои носат крв од органите во срцето

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели