МИКРООРГАНИЗМИ

Тема: Клетки и организми
Наставна eдиница: Микроорганизми
Одделение: 7 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Koлку видови различни микроби постојат?

1-2 милијарди
2-3 милијарди
4-5 милијарди
5-6 милијарди

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Во колку групи се поделени микроорганизмите?

Во 2
Во 3
Во 4
Во 6

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Печурките на пицата се?

бактерии
габи
протозои
алги

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Колку бактериски клетки живеат на нашата кожа?

10 милијарди
200 милијарди
100 милијарди
1 милион

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Што прават бактериите со азотот во почвата?

Го трошат
Го фиксираат
Го употребуваат
Го создаваат

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Oд колку клетки се составени протозоите?

Од 3
Од 4
Од 1
Од 2

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Колку видови микроорганизми постојат?

5-10 трилиони
2-3 милијарди
17 илјади
11-12 милијарди

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Што произведуваат микроорганизмите?

вода
гравитација
сперматозоиди
кислород во атмосверата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Што регулираат микроорганизмите?

бактериите
азотот во почвите
клеточниот сок во вакуолата
хлорофилот во хлоропластите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Во колку главни групи се поделени микроорганизмите?

6
13
1
ниту едно од понудените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Од колку клетки се составени протозоите?

1
100.000.000.000
28
3

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Каде најчесто се наоѓаат протозоите?

во нервните клетки
во цитолазмата
во водните тела и почвите
во воздушната површина

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Кое од наведените е габа?

јадро
мувла
птица
никое од наведените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

14. Што можат да предизвикаат габите?

бактерии
појава на јадро во црвените крвни клетки
појава на повеќе клетки во амебите
габични инфекции

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

15. Дали бактериите живеат на нашата кожа?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

16. Како азотот доаѓа во почвата?

во јајцеклетката на растението
преку амеба
преку бактериите (кои го фиксираат азотот)
ниту едно од опциите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

17. Во колку групи се поделени микроорганизмите?

3
6
9

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

18. Во што се употребуваат бактериите?

Во правење сирење
Во правење јогурт
двете

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

19. Што произведуваат алгите?

јаглехидрати
кислород
јаглероден диоксид
хумус

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

20. Кои од овие производи можат да содржат алги?

кармин
пијалок
сладолед
сите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

21. Дали микробите јадат само органска материја?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

22. Дали микробите можат да се користат за произведување на антибиотици?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

23. Дали науцниците се обидуваат да употребат вируси наместо антибиотици за да ги убијат лошите бактерии?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

24. Колкав дел од живиот свет не е видлив со голо око?

60%
80%
30%
50%

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели