ОСКИ И КООРДИНАТИ

Тема: Геометрија
Наставна eдиница: Координатен систем со 4 квадранти
Одделение: 6 Одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели