ШТО СЕ ХОРМОНИ

Тема: Органски системи кај човекот
Наставна eдиница: Ендокрин систем и хормонска регулација
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели