МНОЖЕЊЕ НА ДВОЦИФРЕНИ БРОЕВИ

Тема: Број
Наставна eдиница: Стратегии за множење
Одделение: 6 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели