РЕЗУЛТАНТНА СИЛА

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Сложување и разложување на сили
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Сила од 20 Њутни го влече возилото на лево, а сила од 20 Њутни го влече на десно. Возилото...

... се движи на лево
... се движи на десно
... мирува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Сила е туркање или влечење што дејствува на некое тело.

Точно
Неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Каква величина е силата?

Векторска
Скаларна

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Резултантната сила се пресметува со помош на?

Столбест дијаграм
Векторски дијаграм
Линиски дијаграм

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Ако силата што го влече возилото напред е поголема од силата што го влече возилото назад тогаш возилото:

забрзува
забавува
мирува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Што е векторска величина

Величината што е определена со мала и долга насока
Величината што е определена со големина и насока
Величината што е определена може да биде квалитетна

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели