РЕЗУЛТАНТНА СИЛА

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Сложување и разложување на сили
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Сила од 20 Њутни го влече возилото на лево, а сила од 20 Њутни го влече на десно. Возилото...

... се движи на лево
... се движи на десно
... мирува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели