СПИЕЊЕ

Тема: Органски системи кај човекот
Наставна eдиница: Нервен систем
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Недостаток од сон може да предизвика

Зголемување на телесна тежина
Проблеми со менталното здравје
Болести на срцето
Сè од горенаведеното

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што се смета за недостаток на сон?

помалку од 5 часа сон
помалку од 6 часа сон
помалку од 7 часа сон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Колку часа сон се препорачани на ден?

6
8
9
10

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. После само една ноќ на лош сон, бројот на клетките за борба со ракот во телото опаѓа за:

40%
50%
60%
70%

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Aко имаме само една лоша преспана ноќ, за колку проценти се намалува бројот на клетки за борба против ракот?

20%
40%
70%
55%

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Колку часа спиење се препорачува?

6 часа
8 часа
10 часа

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Што се смета за недостаток на сон?

помалку од 8 часа спиење
помалку од 10 часа спиење
поалку од 7 часа спиење

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Што се случува од само една ноќ лошо спиење?

бројот на клетките во нашето тело за борба со ковид опаѓа за 70%
бројот на клетките во нашето тело за борба со ракот опаѓа за 78%
бројот на клетките во нашето тело за борба со ракот опаѓа за 70%
бројот на клетките во нашето тело за борба со ракот расте за 70%

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Недостатокот на сон е растечка пандемија како резултат на модерниот начин на живот

точно
неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Колку часа е препорачано да спиеме?

5
6
8
10

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Што се смета за недостаток на сон?

Помалку од 7 часа
Помалку од 10 часа
Помалку од 8 часа

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Како можат да се решат проблемите со спиењето?

Само со лекарства.
Со повеќе користење мобилни телефони
Треба да се едуцираме во врска со спиењето.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. До што може да доведе хроничниот недостаток на сон?

Депресија
Радост
Зголемена енергија

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели