АТОМСКИ И МАСЕН БРОЈ

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите
Наставна eдиница: Хемиски симболи на елементите
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Аргонот има атомски број 18 и масен број 40. Колку неутрони има во атомот на аргон?

18
20
22
40

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Масениот број е

бројот на протони и неутрони во атомот.
бројот на протони во атомот.
бројот на протони, електрони и неутрони во атомот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели