СИЛИ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ ПРОМЕНИ

Тема: Сили и движење
Наставна eдиница: Што прават силите?
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кои сѐ промени ги предизвикуваат силите со кои што дејствуваш?

Може да го променат обликот на некое тело; да ја променат големината на брзината на некое тело; да ја променат насоката на движење на некое тело.
Единствено може да го променат обликот на некое тело.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Како сѐ може да се промени обликот на едно тело?

Телата може да се растегнат, свиткаат или збијат.
Телата може да се растегнат или збијат.
Телата може да се свиткаат или скршат.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Какви деформации на телото (промени на формата) постојат?

Метална и пластична
Еластична и привремена
Пластична и еластична

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Сподели