СЕНКИ

Тема: Светлина
Наставна eдиница: Ги истражуваме сенките, Сенка и полусенка
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Ако растојанието меѓу изворот на светлина и предметот се намали, ...

... сенката ќе се зголеми
... сенката ќе остане иста
... сенката ќе се намали

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Светлината низ просторот патува како:

лонгитудинален бран
трансверзален бран

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Како се простира (патува) светлината:

криволиниски
праволиниски
ги заобиколува предметите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Провидните материјали вршат:

апсорпција на светлината
рефлектирање на светлината
пропуштање на светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Непровидните материјали:

воопшто не ја пропуштаат светлината
пропуштаат само дел од светлината
ја рефлектираат светлината

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Ако светлинскиот извор е поблиску до предметот, тогаш неговата сенка:

се намалува
се зголемува
останува иста
исчезнува

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели