Автор: Велика Маркова

Тема: Знаци на хемиска реакција

Целта на овој експеримент е да покажеме дека создавањето на гас е еден од знаците на хемиска реакција. При мешање на натриум хидроген карбонат и оцетна киселина настанува хемиска реакција при што се создава натриум ацетат, вода и јаглерод диоксид. Јаглерод диоксид е гас кој не го поддржува горењето, ги гаси свеќичките и ги придвижува зрната суво грозје.

Сподели